Mensen van de Stedendriehoek

De mensen van de Stedendriehoek: Ria Markvoort

20 juni 2024

Wie zijn we, wat doen we en wat drijft ons? In deze reeks ‘Mensen van de Stedendriehoek’ geven we daar antwoord op. In deze editie: Ria Markvoort, Business developer AgriFood.

Wie ben je?

Mijn naam is Ria Markvoort, opgegroeid in Twente en woonachtig in onze regio Stedendriehoek, samen met Paul op een kleinschalige boerderij in het buitengebied van Laren (Lochem). We hebben onlangs het woongedeelte van onze boerderij duurzaam verbouwd waardoor we van het gas af zijn. Wij houden zeldzame landbouwhuisdieren zoals Bonte Bentheimer landvarkens en Drents heideschapen. Ooit was ik tuinman, tuintherapeut en docent op de HU. De vraag “Wat doet de tuin (groen) met mensen en wat doen mensen met groen, is de kern van denken in mijn werk. Mijn ecologische tuin is mijn eigen ontdekplek en ook de locatie waar ik professionals begeleid. Ik geef cursussen ecologisch tuinieren aan tuinliefhebbers en om een zeldzaam ras te redden ben ik voorzitter van de vereniging van Bonte Bentheimers. Dat vereist veel overleg met overheids – en onderzoeksinstanties. Ervaringen en een netwerk dat ik in mijn werkweek ook gebruik.

Wat doe je?

Ik werk vanuit mijn bedrijf voor een paar uur per week als business developer duurzaamheid, landbouw en natuur en ben zo ook verbonden aan het programma Vitaal Landelijk Gebied. Dit past helemaal bij mij omdat ik mij volop beweeg in deze wereld als o.a. kleinschalige boer, (agro)coach en docent op de HAS Aeres Dronten. Ik hou van het maken van (soms onorthodoxe) verbindingen. Voor de Regio verbind ik bedrijven, overheid en onderwijs aan een duurzaam agrarisch doel. Zo zijn we zijn gestart met de Agritechniekhub. Een leernetwerk waar koplopers in loonwerk en mechanisatie kennis en vragen delen om de landbouwtransitie te ondersteunen. Ketensamenwerking en onderbouwen met data is het nieuwe speerpunt. In de zoektocht van het leernetwerk naar medewerkers leggen wij contacten met het Zone College en Aventus.

Wat is je drijfveer?

Ik wil een actieve bijdrage leveren aan de transitie in de landbouw als systeemverandering. Dus een kritische massa organiseren voor de omslag naar toekomstbestendige, natuurvriendelijke landbouw.  Als je 25% koplopers hebt, dan heb je een vliegwiel voor versnelling van het proces. Ik wens echt dat de wereld een klein beetje beter, groener en biodiverser wordt. Ik wil graag meewerken aan de bewustwording van de kwetsbaarheid van onze aarde en onze afhankelijkheid van natuurlijke processen. Omdat we daar een onderdeel van zijn. We hebben maar 1 aarde.

Onlangs heb ik als imker een cursus ‘ambassadeur van de biodiversiteit’ afgerond en nog meer geleerd over het belang van bestuivers (die ernstig bedreigd worden) voor ons voedsel en hoe de wilde bijen geholpen worden door goed berm- en groenbeheer. Apeldoorn is een voorbeeldgemeente met mooie betrokken vakmensen. Ook nieuwe bedrijventerreinen kunnen zo mooie biotopen worden voor mens en natuur.

Hoe ziet de regio er volgens jou uit over 5 jaar?

Ik vrees dat er nog niet zo heel veel veranderd is, omdat grote veranderingen nu eenmaal lang duren. Het zal eerst nog onrustiger worden. Grote voornemens om echt voor de natuur te zorgen, wil nog niet iedereen. Ik hoop dat er over vijf jaar veel in gang is gezet en dat landbouw, natuur en biodiversiteit integraal opgepakt zijn. Ook hoop ik dat stad en platteland niet te ver uit elkaar getrokken worden. We hebben elkaar nodig. Stikstof is geen probleem van de boeren, het is een maatschappelijk vraagstuk. Ook voedsel is geen plattelandsonderwerp, ieder moet eten. Veel vraagstukken zijn cross-overs en staan niet los van elkaar. Als we dat nu als uitgangspunt nemen en collectief zaken gaan oplossen dan is er al veel gewonnen.

Waar lig je wakker van?

Dat ego belangrijker is dan eco en dat aannames belangrijker worden dan feiten.
Er is al zoveel wetenschap en onderzoek, we weten al veel en toch doen we er te weinig mee. Er moet meer kennis gebruikt en gedeeld worden over voedselveiligheid en voedselzekerheid, over het grote belang van vliegende insecten, over de bodem. Laten we op basis van feiten stevige dialogen met elkaar voeren over belangen en noodzaak voor alles en iedereen.

Wil je meer weten over het werk dat Ria doet?  Mail Ria via r.markvoort@regiostedendriehoek.nl.

  • Vitaal Landelijk Gebied
    Ria Markvoort

    Projectleider Perspectief voor Agrarisch Ondernemerschap

    06 288 46 255