Mensen van de Stedendriehoek

De mensen van de Stedendriehoek: Myriam de Jong

18 januari 2024

Wie zijn we, wat doen we en wat drijft ons? In deze nieuwe reeks geven we daar antwoord op. In deze eerste editie: Myriam de Jong, projectleider Regio Deal en monitoring.

Wie ben je?

Mijn naam is Myriam de Jong en ik woon samen met mijn man Ron en mijn katten in het mooie Doorwerth. Mijn carrière ben ik ooit begonnen in het onderwijs als docent Nederlands. Na een omscholing ging ik aan de slag als adviseur en procesmanager in de wereld van energie, milieu en ruimtelijke ontwikkeling, o.a. bij Royal Haskoning. In 2010 begon ik voor mezelf.

Wat doe je?

Ik noem mijzelf weleens een strategisch manusje van alles. Voor Regio Stedendriehoek werk ik als strategisch adviseur en procesbegeleider. Ik kwam er terecht doordat ik destijds de gebiedsmanager van de regio Stedendriehoek bij de Provincie Gelderland heb vervangen. De samenwerking met de Regio vond ik zo leuk, dat ik ben blijven hangen. Ik hield me sindsdien bezig met de Strategische agenda en de Uitvoeringsagenda en was (en ben nog steeds) verantwoordelijk voor de Cleantech Regio Deal en de Regio Deal ‘24. Sinds januari werk ik ook aan de monitoring en kennisdeling voor en door de regio. Het doel is niet alleen om onze monitor weer in de lucht te krijgen, maar ook dat we onze programma’s en projecten goed kunnen evalueren en de informatie die daaruit komt in ons netwerk gaan delen. We zijn niet voor niets een kennis- en netwerkorganisatie!

Wat is je drijfveer?

Ik krijg energie van het samen met anderen realiseren van doelen, zowel op persoonlijk als op organisatorisch vlak. Ik werk ook graag met jonge mensen. Ik hou van ruimte geven aan nieuwe ideeën en daarvan te leren. Zo maak je samen iets moois. Ook leg ik graag verbindingen; de cultuursector en zorg en welzijn kwamen bijvoorbeeld met mooie projecten voor de Regio Deal die niet direct een relatie leken te hebben met onze strategische doelen. Ik zie het als mijn kracht om dan goed te zoeken naar de kapstokhaakjes zodat ze toch mee kunnen in de aangevraagde Regio Deal ’24.

Hoe ziet de regio er volgens jou uit over 5 jaar?

Ik denk dat we dan druk bezig zijn om de schaalsprong te realiseren en 40.000 woningen te bouwen. Ik hoop dat er dan ondernemers zijn die met hun creativiteit ervoor zorgen dat de balans tussen stenen en natuur goed blijft. Dat er naast de harde kant van het bouwen van woningen, aanleggen van infrastructuur en werklocaties ook aandacht is voor de groene kant: het biobased bouwen, korte lijnen in de voedselketen, circulair bouwen. Dat de vitaliteit van onze kernen overeind blijft met belangrijke lokale functies die dienen als onze groene longen. Maar ook dat als er hoogbouw komt er groene gevels, daktuinen en groene balkons komen: de meest optimale combinatie van beton en groen!

Waar lig je wakker van?

Ik slaap uitstekend. Maar, als iets mij uit mijn slaap zou houden dan is dat de onrust en onvrede die is ontstaan in ons land, terwijl we het eigenlijk zo goed hebben.

 

Wil je meer weten over de Regio Deal of monitoring? Mail Myriam dan via m.dejong@regiostedendriehoek.nl.

  • Monitoring
    Myriam de Jong

    Projectleider Regio Deal 3e tranche / monitoring

    06 225 23 242