Mensen van de Stedendriehoek

De mensen van de Stedendriehoek: Monique Loeters

22 februari 2024

Wie zijn we, wat doen we en wat drijft ons? In deze reeks ‘Mensen van de Stedendriehoek’ geven we daar antwoord op. In deze tweede editie: Monique Loeters, programmamanager Vitaal Landelijk Gebied.

Wie ben je?

Mijn naam is Monique Loeters, ik studeerde Milieuhygiëne in Wageningen. Na mijn studie ging ik aan het werk als docent bij de opleiding Milieukunde in Delft. Na acht jaar onderwijs ging ik aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid, eerst nog bij Rijkswaterstaat en daarna bij de gemeente Maasssluis.

Ik woon al enige tijd op het platteland in Montferland. In 2007 kregen wij de kans om deel te nemen aan een functieveranderingstraject (Rood voor Rood-regeling). Hierdoor konden wij op de plek waar mijn ouders een boerderij hadden, een nieuwe woning bouwen. Op deze plek zijn mijn 2 dochters opgegroeid, ondertussen studeren ze beide en wonen ze niet meer thuis.

Wat doe je?

Sinds 2007 ben ik in dienst bij de gemeente Voorst als senior beleidsmedewerker milieu, afval en duurzaamheid. Naast mijn werk voor de vakgroep deed ik ook steeds meer taken op het gebied van voedsel, landbouw en het landelijk gebied. Onderwerpen die mij steeds meer interesseerden en aan het hart gingen. Ik word daarvoor sinds 2018 deels uitgeleend aan de Regio. Dat begon met 8 uur per week en werd elk jaar steeds een paar uur meer. Ondertussen is het programma Vitaal Landelijk Gebied (VLG) uitgegroeid tot een serieus programma en doen we als programma ook volwaardig mee in de regio. Per 1 januari 2024 werk volledig als programmamanager VLG bij de Regio Stedendriehoek en ben ik niet meer werkzaam voor de gemeente Voorst.

Binnen het programma VLG werken wij aan de versterking van het landelijk gebied. Hiervoor draaien wij projecten op het gebied van het stimuleren van lokale ketens (Van Onze Grond, Super die Boer, Pantry) en projecten die bijdragen aan een gezonde bodem en natuurinclusieve landbouw. Ook lopen er meerdere gebiedsgerichte samenwerkingsprojecten. Echter door onduidelijkheid over financiering is het lastig die gebiedsprocessen gaande te houden.

Wat is je drijfveer?

Ik wil bijdragen aan de ombuiging richting een duurzaam landbouwsysteem binnen en samen met een hoogwaardig natuurlijk landschap, met behoud van toekomstperspectief voor de agrariërs. Dit is noodzakelijk omdat ons huidige landbouwsysteem niet houdbaar is. Ook is de vraag of met de huidige grondprijzen in Nederland de concurrentie op de wereldmarkt reëel is. We moeten zoeken naar een alternatief waar ons systeem bijdraagt aan maatschappelijke doelen en hoogwaardig voedsel produceert dat een hogere prijs rechtvaardigt. Mondiaal kunnen we bijdragen aan kennis en technologieontwikkeling gericht op een duurzame landbouw. Een landbouwsysteem waar emissies afnemen en ook voor de toekomstige generatie een leefbare wereld overblijft. Tenslotte moet het passen in een mondiaal systeem waar mensen wereldwijd beschikking houden tot goed voedsel.

Hoe ziet de regio er volgens jou uit over 5 jaar?

Ik vind het huidige politieke klimaat zorgelijk. Ik maak me ook zorgen over de doorwerking op het lokaal bestuur en wat dat voor de regio zou kunnen gaan betekenen. Ik denk dat aan ons de taak is om dat wat we beloven, waar te maken in de komende 5 jaar. Dit omdat dan bij een andere politieke wind de regio voldoende vertrouwen behoudt.

En voor wat betreft het landelijk gebied: als we stappen hebben gezet richten de versterking van de landschappelijke kwaliteit, bodem- en watersturend denken en de boeren weer wat meer perspectief zien, ben ik tevreden.

Waar lig je wakker van?

We zien wereldwijd excessen in het politieke klimaat, maar ik maak me ook zorgen over de doorwerking op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. In de regio zetten wij ons in voor maatschappelijke langetermijndoelen, o.a. op klimaat en landschap. Ik hoop dat de toekomstige bestuurders deze doelen blijven steunen.

 

Wil je meer weten over het programma Vitaal Landelijk Gebied? Ga dan naar deze pagina of mail Monique via m.loeters@regiostedendriehoek.nl.

  • Vitaal Landelijk Gebied
    Monique Loeters

    Programmamanager

    06 518 01 045