Vergroeningsproject BKA Zuid 2
Regio DealRegionale Economie van de Toekomst

De groene toekomst van bedrijventerrein Apeldoorn Zuid

24 oktober 2023

Ondernemers op bedrijventerrein Apeldoorn Zuid waren het er in 2021 roerend over eens: vergroening is een cruciaal startpunt voor verduurzaming, het creëren van een leefbare werkomgeving en het bijdragen aan de energietransitie. Nu, met een stevige subsidie van de provincie Gelderland, is de tijd rijp voor concrete stappen. Deze maand was de aftrap van het vergroeningsproject ‘BKA Zuid 2026’, mede voortgekomen uit het programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van de Regio Deal.

Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid heeft bijna vier ton subsidie gekregen van de provincie Gelderland voor het verwezenlijken van vergroeningsplannen. Deze financiële steun in de rug belooft niet alleen een groenere toekomst voor het bedrijventerrein, maar ook een flinke impuls voor de lokale economie en het milieu.

Aanloop

Begin 2021 ontving Apeldoorn Zuid een financiering van 25.000 euro via de Regio Deal van de Regio Stedendriehoek, specifiek bedoeld om de organisatiestructuur te versterken. Hiermee werd Bedrijvenkring Apeldoorn Zuid (BKA Zuid) in staat gesteld hun communicatie richting leden te optimaliseren en nieuwe leden aan te trekken. Tijdens verschillende gesprekken met oude en nieuwe leden kwam naar voren dat zij unaniem vergroening van het bedrijventerrein als een cruciaal streven beschouwen. Dit leidde naar een grotere subsidieaanvraag voor Toekomstbestendige Bedrijventerreinen bij de provincie Gelderland.

Vergroeningsproject van start

Op dinsdag 3 oktober 2023 vond de aftrap van het vergroeningsproject ‘BKA Zuid 2026’ plaats bij Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar zet zich actief in voor vergroening op het bedrijventerrein. Tijdens een wandeling door de tuinen van Achmea toonde Elwin de Vink van Donker Groep verschillende manieren om biodiversiteit in de omgeving te bevorderen, variërend van de aanleg van een wadi (regenwaterafvoer) tot het planten van bloemen en het behoud van omgevallen bomen.

Mogelijkheden

Kees van Buuren (voorzitter BKA Zuid) presenteerde op deze inspiratiebijeenkomst de mogelijkheden die het vergroeningsproject biedt aan deelnemende bedrijven. Zo hebben zij de vrijheid om zowel kleine als grootschalige groenplannen voor hun terrein en pand te ontwikkelen, en die vervolgens uit te voeren met hun eigen groenaannemers. Ten minste 25% van de uitvoeringskosten wordt gedekt door de verleende subsidie.

Ambitieus voorbeeld

Naast Achmea is ook technische groothandel Mastermate al actief bezig met vergroening op Apeldoorn Zuid. Mastermate heeft uiteenlopende verduurzamingsdoelen die gestructureerd zijn rondom de Sustainable Development Goals. Het bedrijf wil in 2030 energieneutraal zijn. Voor de rol die hun buitenruimte daarin speelt heeft Mastermate in samenwerking met Groen Als Een Service (GAES) ambitieuze vergroeningsplannen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het planten van bomen en het aanbrengen van gevelvergroening, gericht op het verduurzamen van hun perceel.

De toekomst

Vergroening is onlosmakelijk verbonden met thema’s als energie, leefbaarheid en veiligheid. In het verlengde van de vergroeningsslag heeft BKA Zuid ambities om in de toekomst de belangrijke gerelateerde thema’s aan te pakken. De gemeenschappelijke inzet voor vergroening staat dan ook niet op zichzelf, maar vormt een belangrijk momentum voor verdere transformatie van het bedrijventerrein. BKA Zuid is definitief op weg naar een duurzame en leefbare werkomgeving, geheel in lijn met de groene visie van de stad Apeldoorn.

Aanmelden

Nog niet aangesloten bedrijven met groene ambities kunnen zich aanmelden via info@bedrijvenkringapeldoorn.nl, of via de website van Bedrijvenkring Apeldoorn.

  • Regionale Economie van de Toekomst
    Menno van Luijn

    Programmamanager

    06 135 56 926