We hebben de creativiteit van ondernemers nodig als regio

Als wethouder Economie, Brede Welvaart en Veiligheid van Apeldoorn draag ik graag bij aan de groei en ontwikkeling van onze gemeente én Regio Stedendriehoek. Voor Apeldoorn is brede welvaart daarbij het uitgangspunt. Wat is brede welvaart en waarom is het voor ons zo belangrijk?

Brede welvaart is meer dan alleen economische groei. Er wordt gekeken naar welvaart in de breedste zin van het woord. Dus ook naar zaken als milieu, onderwijs, leefomgeving, sociale samenhang, gezondheid en geluk.
We willen dat onze economie op een duurzame en verantwoorde manier groeit. Zodat onze inwoners, bedrijven en organisaties niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn profiteren van die groei. En het magische woord daarbij is ‘balans’.
Balans tussen het creëren van een sterke economie en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Maar hoe vinden we deze balans? En hoe maken we keuzes die niet ten koste gaan van de andere?

In onze gemeente en in Regio Stedendriehoek zijn er gelukkig al veel ondernemers en organisaties bezig met deze uitdaging. Deze impactondernemers sturen niet alleen op winst, maar willen ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Dit doen ze bijvoorbeeld door het verminderen van de CO2-uitstoot, het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen of het bevorderen van duurzame productieketens.
Deze ondernemers zijn van onschatbare waarde. Ze dragen bij aan brede welvaart en zorgen ervoor dat we gezamenlijk stappen zetten richting een duurzame toekomst. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we als overheid deze ondernemers steunen waar we kunnen. Bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste partners om hun impact te vergroten. Lokaal én regionaal.

De coronacrisis heeft ons nog eens extra laten zien hoe belangrijk het is om te werken aan brede welvaart. We zagen hoe kwetsbaar onze economie kan zijn en hoe belangrijk het is om te werken aan veerkracht en weerbaarheid. Als wethouder economie heb ik veel contact met ondernemers die het zwaar hadden in de coronatijd en die nog steeds de gevolgen voelen. Ik heb ontzettend veel respect gekregen voor het incasseringsvermogen en de creativiteit van ondernemers. Juist die creativiteit probeer ik aan te spreken in de richting van het denken over brede welvaart.

Als regio (ondernemers, onderwijs en overheid) hebben wij samen een perspectief opgesteld voor Regio Stedendriehoek. Om deze uit te voeren, hebben we die creativiteit nodig. Bijvoorbeeld als we eind dit jaar een nieuwe Regio Deal-aanvraag gaan indienen bij de Rijksoverheid. Met zo’n Regio Deal werken we als regio samen met het Rijk om de brede welvaart binnen Regio Stedendriehoek te versterken. We investeren in en met elkaar. Door samen te werken aan programma’s en projecten, elkaar kennis en ervaringen te delen en door van elkaar te leren. Die Regio Deal is een belangrijk instrument in onze regionale samenwerking waarmee we samen kunnen sturen op bede welvaart.
Over sturen op brede welvaart gesproken, ik wijs je graag even op het Social Enterprise Congres in Apeldoorn op 30 maart. Daar staat dit thema centraal. En in het verlengde daarvan wil ik Willemien Vreugdenhil vragen om de volgende column te schrijven. Zij is Dealmaker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Jeroen Joon
Wethouder Economie, Brede Welvaart en Veiligheid in Apeldoorn & Lid Dagelijks Bestuur Regio Stedendriehoek

  • Column
    Jeroen Joon

    Wethouder gemeente Apeldoorn Lid Dagelijks Bestuur