Veerkracht en verbinding in de wijken van de Stedendriehoek

Het is fijn wonen in de Stedendriehoek! Een blik op de kaart laat zien dat de steden hier omringd zijn door veel groen waardoor je in een mum van tijd midden in de natuur staat.

De omgeving is mooi, maar als woningcorporatie zoomen we graag in op de buurten en wijken van onze mooie steden en dorpen. Ons Huis heeft 6500 woningen in Apeldoorn, Warnsveld en Zutphen. Vooral sociale huurwoningen. Waar vroeger vaak sprake was van een goede mix aan bewoners, de leerkracht woonde naast iemand met een uitkering, zien we nu dat die mix aan huurders in een wijk een steeds grotere opgave is. Door landelijk beleid wonen steeds vaker kwetsbare huurders bij elkaar. Kwetsbare huurders leveren zeker niet altijd een probleem op, maar als er teveel mensen bij elkaar wonen die geen werk hebben, misschien de taal niet spreken of afhankelijk zijn van psychische ondersteuning dan doet dat iets met een buurt. Bij Ons Huis werken we al jaren aan de veerkracht van buurten. We bouwen aan buurten waar het fijn wonen is, waar mensen elkaar kennen en elkaar aanspreken als dat nodig is. Om zover te komen investeren we in leefbare buurten. Onze huurders kennen onze buurtbeheerders, onze woonconsulenten en technische mensen. We zijn zichtbaar aanwezig in buurten, weten wat er speelt en wat huurders belangrijk vinden.

We zien dat er steeds meer druk komt op de leefbaarheid. Waar vroeger bij de voordeur geschillen werden uitgesproken, worden er nu soms explosieven geplaatst of zijn er bedreigingen. En we zien steeds meer bijzonder gedrag en criminele activiteiten in en rond woningen.

Vanmorgen hoorde ik een burgemeester van een Utrechtse gemeente op de radio vertellen dat hij bij zo’n incident, naast de zorg voor de slachtoffers, met de buurt in gesprek gaat om te horen wat er speelt. Wij hebben inmiddels de ervaring dat het goed is om dat doorlopend te doen. Je moet weten wat mensen bezighoudt en aanspreekbaar zijn. Op die manier hoop je dat je dit soort grotere incidenten voor kunt zijn of tijdig hulp kunt inschakelen om escalatie te voorkomen.

We werken binnen de Stedendriehoek in wijken en buurten samen met welzijns- en zorgpartners, de politie en de gemeente. De lijnen zijn kort, we weten elkaar snel te vinden en betrekken elkaar waar nodig. Zo is de Stedendriehoek niet alleen vanuit Google maps een hele fijne omgeving om te wonen maar ook als we inzoomen op buurt- of wijkniveau.

Arjen Jongstra, directeur/bestuurder Woningcorporatie Ons Huis