Samenwerking aanjagen én dingen voor mekaar boksen

Woon of werk jij net als ikzelf ook in de Regio Stedendriehoek, dan weet je als geen ander hoe fijn het hier is. En die mooie regio is precies wat mijn collega’s en ik in ons achterhoofd hebben als we ons werk doen. Een regio waar het fijn is om te wonen, te werken, te studeren, te ondernemen en waar de natuur nooit ver weg is. Waar je ook bent in onze regio.

Nu er vanuit Den Haag vaker zaken worden gedaan met regio’s én de opgaven groter en groter worden, wordt het steeds belangrijker om binnen de regio nog beter samen te werken. Samenwerken gaat niet vanzelf, vooral niet als er meerdere partijen bij betrokken zijn. Binnen onze regio hebben we sinds jaar en dag een regionale werkorganisatie die deze samenwerking aanjaagt en ondersteunt.
Tot voor kort werkten we met twee werkorganisaties: eentje voor de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs (de Strategische Board) en eentje specifiek voor de samenwerkende gemeenten. Maar waarom dit onderscheid maken als we met z’n allen voor de kwaliteit van leven in onze regio en voor grote transities staan? Het is efficiënter en effectiever om dat vanuit één organisatie te doen. En dat doen we nu dus ook.

Wat dóen die mensen van de werkorganisatie nou eigenlijk en wat heb ik eraan, hoor ik je denken (en echt, dit hoor ik heel vaak en ik snap het ook). Nou, we zijn een netwerkorganisatie die er vol voor gaat dat er tussen alle betrokken partijen (gemeenten, waterschappen, ondernemers, kennisinstellingen) afspraken gemaakt worden op belangrijke thema’s. Dan moet je denken aan het aantal en soort woningen die we moeten bouwen, de aanpak van de uitdagingen op het landelijk gebied en op de arbeidsmarkt, het aantal hectares bedrijventerreinen in onze regio en de verduurzaming ervan, hoe de transitie naar duurzame opwek te maken, hoe we onze regio goed bereikbaar houden via het spoor, de weg en het water, mensen van de auto op de fiets krijgen etc. Wij brengen de partijen bij elkaar die nodig zijn en werken samen aan een oplossing. Bovendien committeren deze partijen zich ook aan de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Enerzijds maken we dus impact door écht dingen voor mekaar te boksen waarbij de opgaven in de regio altijd centraal staan. We dóen een Regio Deal-aanvraag (en realiseren er op dit moment ook eentje), we sluiten een Woondeal waardoor we subsidies binnenhalen voor concrete woonprojecten in onze regio, we faciliteren netwerken van agrarisch ondernemers en bieden een cursus aan op het gebied van natuurinclusieve landbouw, we lobbyen voor subsidies bij provincies en het Rijk om onze bedrijventerreinen te verduurzamen, we ondersteunen werkgevers om slim en schoon reizen te promoten onder hun werknemers en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Tegelijkertijd zijn we een kennisorganisatie en jagen we innovatie aan. We zetten onze voelsprieten uit en brengen mensen en ideeën bij elkaar zodat zíj samen verder komen. We zijn nu onze werkorganisatie zó aan het uitbouwen dat hij niet alleen deze twee kanten in zich heeft, maar juist ook beide kanten versterkt.

Maar ik wil jou graag nu al iets vragen. Wat heb jíj nodig om verder te komen? Om toch die duurzaamheidsslag te slaan, je businessmodel te verduurzamen of in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende gekwalificeerd personeel? Waar ben jij het beste bij geholpen?
Als we al die behoeften in de regio goed in beeld hebben, kunnen we vanuit de werkorganisatie kijken hoe we van 1+1 drie kunnen maken door de kracht van het collectief in te zetten. Want als je samenwerkt en massa maakt, kunnen we misschien wél samen die subsidie regelen en gaan er meer deuren open. Kijk op onze website en bel of mail de programmamanager die jouw vraag het beste zou kunnen beantwoorden. Mailen naar info@regiostedendriehoek.nl mag ook.
Op 1 oktober start bovendien mijn nieuwe collega Maaike Reijlink als manager regionale samenwerking. Het wordt mede haar taak om de samenwerking in de regio te intensiveren. Zodra ze van start is, laat ze uiteraard van zich horen.

Ik kijk er naar uit van je te horen!

 

Ineke Lijnema

Directeur Regio Stedendriehoek