Samen opnieuw aan de start: volop kansen!

‘500.000 Inwoners, 40.000 bedrijven en 250.000 werknemers. Op die manier is onze stedendriehoek eenvoudig samen te vatten. Dat gewoon onthouden en dan weten we waar we het voor doen’, sprak een enthousiaste Ton Heerts begin juni bij de startbijeenkomst van de nieuwe Strategische Board van de Stedendriehoek.

Die herstart is wat mij betreft een zeer kansrijke! Het nieuwe elan spatte ervan af. Eerder dit jaar al, bij het bezoek van Mark Rutte op het Apeldoornse Zwitsalterrein, maar zeker ook bij deze aftrap van de Strategische Board begin juni op Paleis Het Loo. Natuurlijk: the proof of the pudding is in the eating, maar deze voortekenen bedriegen niet.

En Circulus en ik persoonlijk dragen daar graag een steen aan bij. Op alle werkvelden: zowel rond afval en grondstoffen als bij het onderhoud van de buitenruimte. En ons werkveld leent zich ook uitstekend om werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare groepen; daarvan werken inmiddels ruim driehonderd collega’s bij Circulus.

We zijn regionale speler op veel van de terreinen waarop onze Stedendriehoek wil excelleren. Want groei in de Stedendriehoek kan naar mijn mening niet anders dan verantwoorde groei zijn. Groei die leidt tot een versterking van de economie, maar die dat op een verantwoorde manier doet. Waarbij circulariteit het centrale woord is: we zullen ons verder moeten ontwikkelen binnen de kaders die de sustainable development goals van de Verenigde Naties ons stellen. Omdat dat het júiste voor de omgeving is, maar inmiddels ook gewoon uit pure noodzaak. We hebben immers dit jaar in augustus alle bronnen die er jaarlijks op aarde zijn, al verbruikt (earth overshoot day is 2 augustus).

Daarom zet Circulus onder meer met volle kracht in op elektrificering van ons wagenpark. Als koploper hebben we inmiddels een kwart van dat park op elektriciteit rijden (overigens gelukkig ook met de bijbehorende laadcapaciteit). Daarnaast zetten we grote stappen om te zorgen dat we zo min mogelijk verspillen. Door met de gemeenten samen in actie te komen tegen voedselverspilling, door van afgedankt hout nieuwe dingen te maken, door met Saxion samen te onderzoeken hoe we consumentenelektronica langer kunnen blijven gebruiken, door hergebruik via de regionale kringloopcentra.

Kern daarbij is échte samenwerking. Die is wat mij betreft de motor, ook achter het succes van Circulus. Alleen komen we nergens: het is juist door de krachtige en loyale samenwerking tussen de acht gemeenten, dat we verder kunnen bouwen aan onze mooie circulaire regio. En uiteraard ook door samen te werken met regionale bedrijven met dezelfde opgave; met Lucrato en KonnecteD bijvoorbeeld, en met Saxion en Aventus.

De herstart begin juni straalde de wil om samen te werken aan alle kanten uit. Dat enthousiasme vormt volgens mij een solide basis voor het vervolg!

Lisette Bosch
Directeur Circulus

 

  • Column
    Lisette Bosch

    Directeur Circulus