Regio Stedendriehoek: ambitieus, met beide benen op de grond

Regio Stedendriehoek is de afgelopen tien jaar door het leven gegaan als Cleantech Regio. Een mooie, ambitieuze naam, die onze regio goed op de kaart heeft gezet. Door in te zetten op duurzame, schone technologie voor de energietransitie, een circulaire economie en een arbeidsmarkt die daar op is afgestemd, hebben we ongelooflijk veel geleerd en geïnnoveerd in de stedendriehoek. We hebben zelfs een mooie Regio Deal binnengehaald, die in totaal tot zo’n honderd miljoen euro aan investeringen heeft geleid.

We zijn zoveel meer…

Hoe goed bedacht en visionair de naam Cleantech Regio in 2013 ook was, toch bleek deze naam uiteindelijk niet de lading van onze prachtige regio te dekken. Niet alleen zijn we ingehaald door regio’s die meer aanspraak maken op deze naam, omdat ze simpelweg grote universiteiten hebben, of een sterke technologische sector. Ook bleek dat de Engelse naam niet iedereen in onze regio aanspreekt. Maar de belangrijkste reden dat de naam niet past is dat zo’n duidelijke keuze ons beperkt. We zijn namelijk veel meer dan Cleantech. Met een zeer sterke ICT sector waar met name Apeldoorn en Deventer in uitblinken, terwijl bijvoorbeeld ook de maakindustrie en de goed georganiseerde agrarische sector belangrijk zijn.

Kwaliteit van leven

Toen we twee jaar geleden aan de nieuwe meerjaren strategie voor onze regio gingen werken, hebben we besloten zoveel mogelijk bewoners, ondernemers, studenten, ambtenaren, bestuurders en andere belanghebbenden hierbij te betrekken. We zijn letterlijk gaan vragen hoe iedereen de toekomst van onze regio ziet. Daar rolde natuurlijk uit dat duurzaamheid belangrijk is. Maar veel concreter willen mensen in onze regio dat we investeren in de kwaliteit van leven met behoud van ons prachtige landschap. Werkgevers willen met name voldoende goed opgeleide medewerkers om het werk te doen. Bewoners willen betaalbare huizen met een betaalbare, schone energierekening. Mensen willen veilig kunnen fietsen op goede fietspaden, op weg naar goed bereikbare duurzame bedrijventerreinen met gezonde, prettige werkplekken. En natuurlijk zijn sport, cultuur en recreatie belangrijk. En dat alles dus met behoud van ons prachtige landschap. Dat is inderdaad méér dan Cleantech.

Beter samenwerken dan ooit

We weten nu wat mensen hier in de regio echt belangrijk vinden. Daarom hebben een strategie voor de regio gemaakt waarvan we weten dat die breed wordt omarmd. Zo’n strategie heet een uitvoeringsagenda. Doordat we elkaar op inhoud hebben gevonden, wordt er beter samengewerkt dan ooit in onze regio. Niet alleen tussen gemeenten onderling, maar met name tussen overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere partijen. Dat is bijzonder. En daar ben ik trots op.

Was het dan allemaal voor niets?

Het enige jammere is dat de naam Cleantech Regio gewoon niet meer past. Was het dan allemaal voor niets? Nee. Beslist niet. Want meer dan ooit zit de kennis die we hebben opgedaan over energie transitie en circulair produceren verwerkt in onze uitvoeringsagenda: woningen worden gebouwd met duurzame materialen en zullen zoveel mogelijk energie neutraal zijn. We gaan duurzame bouwmaterialen verbouwen met onze agrarische sector, we gaan onze industrie langzaam overschakelen op waterstof en we gaan de hoge energiekosten te lijf met warmtenetten. En dat alles terwijl we op een gezonde manier gaan groeien. Want dat kunnen we niet voorkomen, nu het economische zwaartepunt van Nederland naar ons oosten schuift. Dat is een feit.

Trots, ambitieus en vol vertrouwen

Daarom gaan we terug naar de naam die we al decennia hebben: Regio Stedendriehoek, dat mooie stukje Nederland bij de IJssel en de Veluwe, rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen, met mooie Hanzesteden en de prachtigste plekjes van Salland en de Achterhoek. Is dat minder ambitieus? Dacht het niet. Want doordat we eensgezind samenwerken aan een breed gedragen visie, weten we precies wat we willen. En doordat we daar zeer flink in gaan investeren zal de kwaliteit van ons leven verbeteren. Dat geeft vertrouwen. Niet alleen binnen de grenzen van onze regio, maar ook bij investeerders daarbuiten. Geheel in de geest van onze bescheiden regio blijven we wel met twee benen op de grond: ambitieus en realistisch. Dát is de kracht van Regio Stedendriehoek. Een regio in balans. Een regio om trots op te zijn.

Arko van Brakel, algemeen directeur

  • Strategische Board
    Arko van Brakel

    Vicevoorzitter Strategische Board

    06 506 95 455