Strategische Board

‘Loop maar door, ergens kom je altijd!’

‘Wil jij misschien voorzitter worden van het strategisch netwerk Apeldoorn?’
‘Maar wat is dat dan?’
‘Een netwerk van directeuren van de vijftig grootste en meest invloedrijke organisaties in Apeldoorn, die gezamenlijk met de gemeente de economische koers van Apeldoorn uitdenken en vormgeven’.
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’

Met deze Pippi Langkous uitspraak ving ruim een jaar geleden mijn rol als voorzitter van het strategisch netwerk Apeldoorn aan. Niet alleen was ik nieuw als voorzitter, ook het hele netwerk bestond eigenlijk nog niet. Het idee achter het netwerk is echter gewoon goed en de uitgenodigde directeuren schoven dan ook met enthousiasme aan.

Als voormalig eigenaar van een adviesbureau in de publieke sector heb ik vele beleidsstukken, structuurvisies en uitvoeringsprogramma’s voorbij zien komen. Dat wilde ik dus absoluut niet voor het netwerk. De doelstelling voor het netwerk moest zijn dat de leden elkaar leren kennen en vertrouwen. Dat vertrouwen ontstaat door met elkaar betekenisvolle, tastbare resultaten te boeken op voor netwerkleden relevante onderwerpen. Dus geen lange termijn visies, maar “agile” werken met behulp van een plannerboard met taken. Geen allesomvattend economisch programma, maar focus op drie, door de leden aangewezen thema’s: de economische profilering van Apeldoorn, arbeidsmarktvernieuwing en duurzaamheid.

Drie keer per jaar komen we bij elkaar om op bovengenoemde thema’s te luisteren naar interessante experts. Dit kunnen natuurlijk ook leden van het strategisch netwerk zelf zijn. Met elkaar bespreken we dan ook hoe we zelf praktische invulling kunnen geven aan de drie thema’s. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een eenduidige economische profilering van Apeldoorn, inclusief brandbook, een nieuwe website en allerhande marketingmiddelen. Koplopers uit het netwerk hebben, tezamen met Apeldoorn Partners, hier een belangrijke rol in gehad. Op een tussentijdse bijeenkomst van het netwerk in december bespreken we hoe onze leden deze economische profilering in hun eigen uitingen kunnen integreren. Zo spreken we dadelijk als één mond over onze groene, royale hoofdstad van de Veluwe. Aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven en mensen die hier willen komen werken en wonen. Ook op het gebied van arbeidsmarktvernieuwing en duurzaamheid wordt, met koplopers uit het netwerk, aan dit soort tastbare resultaten gewerkt.

Inmiddels vindt de werkwijze van het strategisch netwerk Apeldoorn ook navolging in de Strategische Board van de Regio Stedendriehoek. We inventariseren daarnaast hoe we netwerken van steden en dorpen in de regio aan elkaar kunnen verbinden om met elkaar meer impact te maken.

Werken zonder beleidsdocumenten of programma’s is best wel spannend. Met name voor (semi) publieke instanties is het ook onwennig. ‘Wat gaan we nu eigenlijk doen en wat is het resultaat?’ Echter, zo lang we resultaten blijven boeken is het einddoel nog helemaal niet zo belangrijk. Er ontstaat vertrouwen en een attitude dat we met elkaar meer bereiken dan alleen. Vanuit deze houding komt elk gewenst einddoel als vanzelf binnen handbereik. Deze handelswijze laat zich ook perfect met een andere Pippi Langkous quote beschrijven. ‘Loop maar door, ergens kom je altijd!’

Gerwin Hop
Voorzitter strategisch netwerk Apeldoorn