Dient de Regio Stedendriehoek alleen een bestuurlijk belang?

Ik ben inmiddels vier jaar burgemeester van Epe, uiteraard de mooiste gemeente van de Stedendriehoek. Een middelgrote gemeente, die best zijn eigen broek kan ophouden. Maar wat is dan de meerwaarde van regionale samenwerking, hebben we dat wel goed op het netvlies? Nu ik de afgelopen anderhalf jaar lid ben van het dagelijks bestuur, ben ik dat wel scherper gaan zien. Daarom mijn wens u mee te nemen in wat ik ontdekte.

Regio’s worden bestuurlijk steeds belangrijker. Ondanks het feit dat deze bestuurlijke laag (nog) geen democratische legitimiteit kent, worden meer en meer maatschappelijke vraagstukken bij de regio neergelegd. De woondeal (woningbouw), de regionale energiestrategie (verduurzaming) en het regioarrangement (ruimtelijke ordening), om er een aantal te noemen. Dat leidde voor mij tot de vraag of onze Stedendriehoek alleen bestuurlijk van belang is? En zitten de inwoners, bedrijven en instellingen op deze samenwerking van acht gemeenten, twee provincies en drie waterschappen te wachten?

Mijn eerste constatering was dat de Stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen geen naamsbekendheid als de Foodvalley of de Brainport heeft. Het heeft ook nog geen focus die zich als een reclameslogan leent voor bredere bekendheid. Toch voelde ik een natuurlijke verbinding tussen de essentiële kwaliteit van onze regio en datgene dat door onze inwoners, bedrijven en instellingen wordt ervaren. Onze regio kent namelijk een mooie balans in wonen, werken en recreëren! Een balans die niet alleen door mij, maar door velen van onze inwoners en bezoekers wordt gezien, een balans van stad en platteland, van natuur en cultuur en van arbeid en vrije tijd. En het sluit ook goed aan bij de reden waarom ooit deze regio zo is ontstaan, namelijk dat het voor vele inwoners het daily urban system is, oftewel de leefwereld waarin zij wonen, naar school gaan, van de natuur genieten, werken, winkelen en naar het theater of ziekenhuis gaan.

Deze kernkwaliteit spoort mij aan om in de regio samen te werken aan de toekomst, want we moeten ons blijven ontwikkelen om te zorgen dat deze balans intact blijft.  Daarom is in het regioarrangement opgenomen dat onze groei evenwichtig moet plaatsvinden. Juist nu de rijksoverheid de Stedendriehoek ziet als een potentiële regio waar een schaalsprong in woningen en bewoners mogelijk is. Die kans is terecht door de regio gegrepen om samen met de provincies en de waterschappen, en ondersteund door de rijksoverheid, die gebalanceerde ontwikkeling vorm te geven. Met oog voor mobiliteit, voor het belang en de positie van de IJssel en de Veluwe en voor de vitaliteit van het landelijk gebied. Ik zie het als een prachtige uitdaging voor onze regio.

Mijn conclusie is dat onze regio dus niet alleen bestuurlijk van belang is, maar juist sociaal, economisch en maatschappelijk! En als ik dan met mijn vrouw weer eens het pontje over de IJssel neem om te winkelen in Deventer, weet ik het zeker: ik woon ook in de mooiste regio van het land!

 

Tom Horn

Burgemeester Epe