De ontwikkeling van onze regio samen met jongeren

Al bijna 9 jaar woon ik inmiddels, samen met man en hond, aan ‘deze kant van het land’. Destijds kozen wij er bewust voor om het westen te verlaten. We hadden genoeg van de drukte, de haast, de onpersoonlijke manier van langs elkaar heen leven.

Door mijn baan als bestuurder bij ROC Aventus verkenden wij de omgeving van de Stedendriehoek en werden verliefd op Deventer. Niet alleen om de pracht van de stad maar ook om de manier waarop we werden ontvangen en omarmd.

Ik heb gemerkt dat als je zelf een eerste stap zet de rest bijna vanzelf gaat. Aandacht voor wat je doet en brengt is hier de normaalste zaak van de wereld. Dat maakt ook dat ik het zo fijn en waardevol vind om mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van onze stad, onze gemeente en onze regio.

Want dat we met elkaar de beweging hebben gemaakt om steeds meer regio breed te denken is niet alleen heel waardevol maar ook ongelooflijk noodzakelijk. Kijk maar naar de opgaven van de (nabije) toekomst en door ons ook opgetekend in de regiodeal.

Vanuit de gedachte dat we de Brede Welvaart in onze regio willen behouden en vergroten hebben we het Rijk kunnen overtuigen om 20 miljoen euro ter beschikking te stellen.

En dat geld is keihard nodig om te werken aan, onder andere, de verduurzaming; de behoefte aan andere vormen van energie staat op gespannen voet met de netcongestie. In onze regio lopen we echter voorop met het bedenken van innovatie oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Neem bijvoorbeeld ook de ontsluiting van onze regio, ook een majeure uitdaging. We willen groeien maar lopen vast met het verkeer. Hoe kunnen wij andere vormen van transport inzetten? Durven wij buiten gebaande paden te denken?

Hoe mooi is het dat bij trajecten en projecten als deze ook altijd oog is voor de inbreng van onze toekomstige inwoners: de studenten uit het HBO en MBO. Jonge mensen die met een frisse blik kijken naar de uitdagingen van de toekomst en meedenken over hoe hun wereld leefbaar blijft.

Het is mijn hartgrondige wens dat we bij de ontwikkeling van onze prachtige regio onze studenten veelvuldig betrekken. Via allerlei creatieve denksessies komen zij met oplossingen waar wij, de gevestige orde, niet altijd aan denken.

Mooie bijvangst is dat wij ons als Regio goed op de kaart zetten bij jongelui die een studie overwegen en met een schuin oog kijken naar waar het goed is om te verblijven.

En dat dat de Regio Stedendriehoek is, behoeft voor mij geen betoog.

Ellen Marks