Concrete afspraken en gáán!

“Zeg Eva, zou jij niet wat willen schrijven over je eerste vier maanden als lid van het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek?” Natuurlijk! Ik zou jullie dan mee kunnen nemen in mijn zenuwen voor mijn praatje-van-maar-twee-minuten voor het bezoek van de minister-president aan onze regio, of mijn licht brutale opstelling naar minister de Jonge op internationale vrouwendag. Maar het echte werk in de regio draait natuurlijk niet om bezoekjes van ministers. Het draait om samenwerking. Samenwerking tussen de gemeenten en de besturen onderling, de samenwerking met provincie, waterschappen en rijk, met de andere regio’s. En zeker met onze ondernemers, maatschappelijke organisaties, met Aventus, met Saxion. Díe samenwerking geeft een regio bestaansrecht.

Wat ik dan de kracht vind van onze regio? Voor mij gaat dat over eerlijkheid en vertrouwen. Wat als alle bovenstaande partijen de regio echt als één grote gemeente durven te zien? Wat vraagt dat van ons? We hebben allemaal verschillende belangen: groen en stad, groot en klein, commercieel en maatschappelijk belang, etc. Die verschillen leggen we eerlijk op tafel en bespreken we, in het vertrouwen dat we doordat we hetzelfde doel hebben we de goede dingen doen. We willen onze voorzieningen houden, onze prachtige leefomgeving toekomstbestendig, en daarom groeien tot een half miljoen inwoners. Daar hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid in.

De uitvoeringsagenda die we nu hebben, helpt ons daarbij. Het geeft focus en zorgt dat we kiezen: we gaan nu eerst werken aan wat we hierin samen afspraken. Gemaakt met inwoners, ondernemers, bestuurders, gemeenten, onderwijs. De afspraken zijn best concreet, dus we stropen de mouwen op en gaan. Gáán met die woondeal, Regio Deal, regiobrede investeringen en stevige lobby richting Brussel, Den Haag en provincie. Oh, en laten we stoppen met termen als triple helix en human capital. Want: geen opsmuk maar heldere taal en doelen. Dat past bij ons.

Eigenlijk weet je altijd wat je aan ons hebt als Regio Stedendriehoek. Geen dubbele agenda’s en afspraak is afspraak. Geen opsmuk dus, ik schreef het al. Eenvoud is kracht, toch? Ja, soms praten we nog teveel over hoe we het allemaal toch moeten gaan doen. Maar het zijn ook nogal vraagstukken waar we mee moeten dealen. Klimaatverandering, woningen en werk voor iedereen, ruimte die je maar één keer kunt gebruiken. In maart hadden we een regioraadsconferentie met 60 raadsleden uit onze acht gemeenten. Met elkaar onderzochten we die vraagtekens: de oplossingen hebben we (nog!) niet gevonden. Maar die samenwerking, díe wordt steeds beter.

Oja, mezelf voorstellen is wel zo netjes. Eva Boswinkel, sinds twee jaar wethouder in de gemeente Zutphen en sinds december vicevoorzitter van onze schitterende Regio Stedendriehoek. Binnen de regio verantwoordelijk voor het programma slimme groene verstedelijking, voor het thema arbeidsmigratie en het betrekken van de gemeenteraden van de acht gemeenten bij alle regionale ontwikkelingen en beslissingen. Geboren in Deventer, opgegroeid in Zutphen en na allerlei omzwervingen en avonturen weer thuisgekomen in mijn IJsselvallei. In mijn Regio Stedendriehoek. We komen elkaar dus vast nog eens tegen. Tot ziens!

  • Dagelijks bestuur
    Eva Boswinkel

    Lid Dagelijks Bestuur