Brede welvaart: hoe kunnen we vooruitgang meten?

En dan word je door Willemien Vreugdenhil, de auteur van de vorige column en mijn impactmaatje van het ministerie van BZK, gevraagd om de nieuwe column voor de Regio Stedendriehoek te schrijven. Hoe eervol is dat? Uiteraard antwoord ik volmondig ja omdat dit een mooie gelegenheid biedt om enkele regionale impactvolle initiatieven te belichten.

Impact meten

Over brede welvaart en de groeiende erkenning dat economische groei als maatstaf voor vooruitgang een te beperkte benadering is, is door mijn voorgangers al veel geschreven. Brede welvaart is een begrip dat aspecten als gezondheid, veiligheid, milieu en sociale cohesie omvat. Het meten van deze aspecten geeft inzicht in hoe het gesteld is met de leefbaarheid van een bepaald gebied.

Maar hoe meten we brede welvaart en impact over tijd? In Apeldoorn werken we samen met andere gemeenten in de Regio Stedendriehoek aan het ontwikkelen van een meetinstrument voor brede welvaart en impact. Dit instrument moet helpen om beter zicht te krijgen op wat er speelt in de regio en waar verbeteringen nodig zijn. We willen daarbij begrijpen wat werkt, waaróm iets werkt en hoe het kan worden verbeterd.

Ook lokaal zijn we zeer actief op dit thema. Zo hebben we in Apeldoorn, samen met de firma Maex, net de pilot ‘Impact meten’ afgerond. In deze pilot hebben we de impact, gekwantificeerd in euro’s en gerelateerd aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) gemeten van 12 ondernemingen, met behulp van de Social Handprint. Dit biedt ons als gemeente inzicht in hoe wij ondernemers kunnen ondersteunen in het sturen op impact en het geeft ondernemers inzicht hoe zij hun impactwaarde verder kunnen vergroten.

Regionale samenwerking

In de Regio Stedendriehoek werken we al jarenlang samen op verschillende gebieden om deze prachtige regio verder te versterken. Door als regio samen op te trekken kunnen we beter inspelen op economische ontwikkelingen en zo meer impactvolle kansen benutten. Daarnaast zetten we ons met een gezamenlijke Human Capital Agenda in voor een goede arbeidsmarkt in de regio. Samen investeren we onder andere in de ontwikkeling van een meer inclusieve arbeidsmarkt en scholing en opleiding voor inwoners uit de regio. Hiermee zorgen we ervoor zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor bedrijven die zich hier in de regio willen vestigen.

Expertisecentrum Social Return

Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking is de lancering van het Expertisecentrum Social Return. Als coördinator van het expertisecentrum, merk ik dagelijks de effecten van de keuze om samen te willen werken. De uniformering in beleid en uitvoering van social return leidt tot meer baankansen bij- en maatschappelijke bijdragen van contractpartners voor inwoners uit de regio.

Positieve verandering

In mijn regionale rol als aanjager van impactondernemerschap en als coördinator van het Expertisecentrum Social Return merk ik dagelijks dat er een positieve verandering gaande is. Ja, er moet nog veel gebeuren om alle maatschappelijke opgaven op te kunnen lossen, maar de enorme groei in impactvolle initiatieven én het aantal personen die een bijdrage willen leveren aan de transitie naar een brede welvaartseconomie, stemt mij meer dan hoopvol.

Marc van Zanten
Beleidsadviseur Social Return en Impact Ondernemen – Gemeente Apeldoorn
Coördinator Expertisecentrum Social Return – Arbeidsmarktregio Factorwerk

  • Column
    Marc van Zanten

    Beleidsadviseur Social Return en Impact Ondernemen – Gemeente Apeldoorn Coördinator Expertisecentrum Social Return – Arbeidsmarktregio Factorwerk