Brede welvaart en impact bereiken, hoe doe je dat?

Met veel plezier neem ik het stokje over van het schrijven van deze column van Jeroen Joon. Zoals hij schreef: het Social Enterprise Overheidscongres in Apeldoorn was coming! Inmiddels is het congres geweest en kunnen we terugkijken op een fantastische dag, waar de CityDeal Impact Ondernemen, de gemeente Apeldoorn, Regio Stedendriehoek, het Programma Regio Deals, heel veel sociaal ondernemers en burgerinitiatieven elkaar ontmoetten en verrijkten op het gebied van brede welvaart en impact maken.

Want hoe doe je dat? Brede welvaart en of impact bereiken?
Brede welvaart is een containerbegrip, net zoiets als wereldvrede. Wie wil dat nou niet (op een paar knettergekke wereldleiders na!?)? Hoe maken we dat de zo gewilde en verlangde Tuin van Eden iets meer werkelijkheid wordt in onze eigen woon- en leefomgeving?

Daarvoor kunnen we te rade gaan bij eeuwenoude wijsheden. Ik neem jullie graag mee terug naar de zesde eeuw na Christus, toen de monnik en abt Benedictus zijn levensregel schreef. Hij begon deze inmiddels eeuwenoude regel met het woord ‘ausculare’, wat Latijn voor ‘luister!’ is. Maar niet zomaar luisteren, het is heel zorgvuldig luisteren: zonder oordeel, angst of behoefte.

Om Impact te maken, is het beginnen met LUISTEREN van levensbelang. Want zonder luisteren is er geen contact, geen mogelijkheid tot verbindingen, laat staan tot samen dromen, plannen maken en samenwerken.
Maar luisteren hoe doe je dat? Echt open staan voor de ander, zodat je de ander echt hoort, misschien zelf begrijpt of aanvaardt?
Want hoe vaak zitten we niet vol met oordelen(wat een … persoon zeg), met angsten (wat vinden ze van me…!) of behoeften (ja, maar ik ben wel wethouder, directeur, kenner of vul maar in…)? Als dat oordeel, die angst of die behoefte ons vult, luisteren we niet naar de ander, horen we nauwelijks wat de ander zegt of wil overbrengen.

Niet alleen luisteren naar de ander is een vaardigheid die voorafgaat aan impact maken, maar ook luisteren naar jezelf. Welke stemmen in jouw innerlijk parlement spreken er? Welke stem is daadwerkelijk wat jij wilt uitdragen? Welk verlangen heb je?

Het vergt zorgvuldig luisteren naar jezelf en naar de ander om te komen tot daadwerkelijke verbindingen. En pas dan is er ruimte om impact te maken.
Niet zelden is het gehoord worden door de ander, begrepen worden, een impactvolle gebeurtenis op zichzelf. Hoeveel van de mensen die hun vlag omgekeerd ophingen voelden zich gehoord? Hoeveel inwoners bij de balie in jouw gemeente of organisatie weten zich begrepen en gehoord en gezien?

Hoe impact te maken, is dus allereerst een kwestie van luisteren. Ausculare; heel zorgvuldig luisteren zoals een dokter naar zijn patiënt, zoals een ouderling naar het heilig woord. Ausculare en dan impact maken.

Ik zie jou, ik zie jou echt! Ik ben benieuwd naar wat jou drijft, wat jij wilt bereiken en of wij elkaar daarin kunnen helpen, versterken en ondersteunen.
Daar waar mensen gehoord en gezien worden, begrepen en aanvaardt, daar ontstaat een klein begin van een tuintje van Eden, een klein begin van impact, een klein begin van brede welvaart.

Omdat ik me gehoord voelde door Marc en ik Marc hoorde en we samen ontzettend veel impact al gemaakt hebben en hopelijk gaan maken, wil ik graag het stokje van de column doorgeven aan Marc van Zanten, brede welvaart man bij de gemeente Apeldoorn.

Willemien Vreugdenhil, Dealmaker Regio Deals bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties