Strategische Board

Je kunt elkaar alleen maar helpen als je elkaar kent

‘Ik ga wat anders doen’ schreef ik drie weken geleden op LinkedIn. Sindsdien dompel ik mij als manager regionale samenwerking bij Regio Stedendriehoek onder in een nieuwe en bekende wereld. Ik praat met mensen. Ik observeer. Ik lees, zo ook de columns van mijn voorgangers. Ik lees hoe Lisette Bosch van Circulus Berkel schrijft dat je alleen nergens komt en dat enthousiasme een basis mag zijn. En hoe burgemeester Paula Jorritsma vertelt dat het met jou alleen goed kan gaan als het met de gemeenschap goed gaat. Mooie columns, stuk voor stuk. Divers en tegelijkertijd dichtbij en vol enthousiasme. En wat vaak terugkomt, is de behoefte aan concrete stappen en feitelijke samenwerking. Iets met daad bij woord voegen. Zo zal mijn rol wel zijn ontstaan, denk ik.

En wat is die rol dan? Simpel gezegd: het versterken van de samenwerking en de verbindingen in onze regio. En vanuit de opgaven die voor ons liggen, is dat logisch en belangrijk. Steeds meer maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking, omdat ze op bovenlokale schaal spelen. En er zijn steeds meer thema’s waarbij samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners onmisbaar is. Iedereen is nodig. Het versterken van de samenwerkingen ofwel het ecosysteem is daarom een must. Je kan elkaar alleen maar helpen als je elkaar kent en in het licht van het schaalniveau van Den Haag en Europa heb je daarbij vaak massa nodig.

Een belangrijke stap is de oprichting van een nieuwe Strategische Board waar burgemeester Ton Heerts voorzitter van is. Twintig mensen in een kerngroep en dertig die daarnaast helpen de thema’s verder te brengen. Ondernemers van klein tot heel groot, directeuren van ziekenhuizen, scholen en hogescholen, regionale branchevoorzitters en enkele lokale bestuurders. Allemaal gegrond in de regio. Het komende jaar staat het elkaar leren kennen centraal, de energie opzoeken en ‘strategisch doen’. Met hun netwerken, kracht en massa zetten zij iets in beweging. De eerste onderwerpen die nu de revue passeren zijn de schaarste en veranderingen op de arbeidsmarkt en de positionering van onze regio. Met mijn team zijn wij de organisatie achter het versterken van deze Board. Waarbij we vervolgens ook de link leggen naar de rest van de organisatie, de gemeenten, provincies, Rijk en andere partners. Om zo ideeën om te zetten in acties, om aan te jagen en te verbinden.

En de Board is natuurlijk niet het enige gremium. We kennen in onze regio veel samenwerkingen. Een regio is geen eenheidsworst, maar een fijnmazig netwerk van ondernemersverenigingen, kringen en samenwerkingen; Van Exel tot Eefde en van Lochem tot Loenen. Een ketting is zo sterk als alle schakels. Want wat en wie hebben zij – hebben jullie- nodig om verder te komen? Om die duurzaamheidsslag te slaan, businessmodellen te verduurzamen of in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende gekwalificeerd personeel? De eerste stap voor ons als organisatie is een beeld te hebben bij de behoeftes en de tweede stap is dan te bepalen hoe we kracht bij kunnen zetten.

En dat drijft me ook: Me inzetten voor en met mijn omgeving en het verschil maken. In het kader daarvan zal ik de komende tijd in ieder geval met veel ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek gaan. Weet me te vinden als ik jou nog niet gevonden heb.

Tenslotte, dat verschil maken wil ik doen met het oog op de toekomst. Als goede voorouder betekent dit nadenken over de gevolgen voor de lange termijn. Ik draag het stokje daarom graag over aan sustainable entrepreneur én Boardlid Gerwin Hop.

Maaike Reijlink

m.reijlink@regiostedendriehoek.nl