Regionale ketensamenwerking, hoe pakken we dat aan? Naar een regionale korte keten agenda.

In de Stedendriehoek worden vele mooie en lekkere producten gemaakt, verwerkt en geconsumeerd.

Ondernemers en overheden willen samen met andere partijen de afzet en consumptie van regionale producten vergroten. Hoe doen we dat?

Hoe versterken we de rechtstreekse afzet naar consumenten en de diverse nichemarkten? En wat is nodig om de grote marktpartijen en hun vraag naar volumes te bedienen?

Programma

13.00    Inloop met koffie en thee

13.15    Welkom

Met onder meer Jeroen van der Veen, general manager van Thermen Bussloo, over de ambitie van Bussloo om meer lokaal voedsel te gebruiken.

13.30    Aanbod van regionale producten in onze regio, waar gaat het om?

Beeld van actueel aanbod korte ketens in onze regio – door AERES Hogeschool

AERES Hogeschool doet momenteel onderzoek naar het huidige aanbod van regionale producten in onze regio. AERES maakt gebruikt van beschikbare data en deelt de stand van zaken en (voorlopige) inzichten met ons.

Wat valt ons op? Wat ontbreekt nog in het aanbod?

Kansen en adviezen: waar zouden we op in moeten zetten? – door WUR

WUR interviewt momenteel ondernemers en andere stakeholders over hun visie, plannen en  wensen. WUR neemt ons mee in hun voorlopige conclusies en adviezen.

14.00    Succesvolle ketensamenwerking rond Landgoed Velhorst – door Winny van Buuren

Winny van Buuren runt samen met man Arjen van Buuren een natuurinclusief biologisch gemengd bedrijf op Landgoed Velhorst van Natuurmonumenten. Zij produceren diverse regionale producten en werken daarbij nauw samen met allerlei andere ketenpartijen. Een inspirerend voorbeeld.

14.45    Pauze

15.00    Samen aan de slag, naar meer korte keten samenwerking in deze regio

– Welke acties willen we samen ondernemen, wat is onze ‘agenda’?

– Hoe komen we tot afspraken tussen producenten en afnemers, zowel in de meer kleinschalige nichemarkt als voor de grote volumes?

16.00    Borrel

Datum 02 nov
Tijd 13:00
Locatie
Thermen Bussloo in Voorst Bloemenksweg 38, 7383 RN Voorst Gem Voorst