Informatiebijeenkomst over het MOOI-project voor geïnteresseerden (bedrijventerreinen)

Ook dit voorjaar organiseren we vanuit het MOOI consortium een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling en uitbreiding van het Smart Grid op Ecofactorij. Bedrijventerrein Ecofactorij heeft al 20 jaar haar eigen GDS en ontwikkelt haar elektriciteitsnet steeds verder zodat het slim om kan gaan met vraag en aanbod. In 2023 is in samenwerking met VDL, Saxion, Universiteit Twente en Scholt Energy een MOOI onderzoeksproject gestart gesubsidieerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het netwerk van Ecofactorij uit te breiden met industriële batterijen en een voorspellend (Machine Learning), zelflerend (AI) en regulerend schaalbaar semi-autonoom netwerk.Interessant voor bedrijventerreinen die kampen met congestieproblematiek of zoeken naar meer flexibel vermogen. In deze informatiebijeenkomst presenteren we de voortgang en bevindingen van het project tot nu toe.