Waarom een RES?

Nederland is landelijk verdeeld in 30 RES energieregio’s. In de RES staan de regionale doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord van Parijs. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen vergeleken met 1990. In Nederland is afgesproken om in een samenwerkingsverband van 30 RES-regio’s kansen te onderzoeken en oplossingen voor de opwek van duurzame energie te realiseren.

De RES gaat over de grootschalige duurzame opwek, opslag en distributie van energie op land. Daarom worden windmolens op zee, kernenergie en zon op woningen hierin niet meegenomen. 

Klimaatakkoord regionaal vertaald

De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn vertaald in een eenheid voor energie-opwek, genaamd Terawattuur (Twh). Duurzame energie heeft een belangrijk aandeel in de CO2-reductie. Hiervoor moeten in Nederland tot 2030 35 TWh hernieuwbare energie op land halen. 

Voor de RES Stedendriehoek ligt de opgave tussen de 0.65 en 0.96 TWh. Bij het bepalen van deze opgave wordt per RES-regio gekeken naar het basis energieverbruik, oppervlakte van de regio en het inwonersaantal.

Naast hernieuwbare energie op land wordt de reductie behaald door:

  • 130 TWh door besparing 
  • 40 TWh door wind op zee
  • 7 TWh door zon op dak van particulieren
  • 39 TWh door andere duurzame energievormen als geothermie, biomassa en biogas. 

Verhaal van kansen

De RES geeft volop kansen Zo ontstaan er nieuwe kansen en samenwerkingsverbanden in de maatschappij. Het biedt nieuwe economische mogelijkheden, banen en verdienmodellen. Inwoners kunnen concreet deelnemen en meeprofiteren van het lokaal opwekken van schone en duurzame energie. En tot slot, maar niet onbelangrijk: duurzame energie is goed voor het milieu en daarmee uiteindelijk ook voor onze leefomgeving en de toekomst van onze kinderen.

Contact

Ontvang je graag meer informatie? Of heb je een vraag of wil je een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl.