De energietransitie doen we samen. Elke inwoner heeft baat bij een goed energiesysteem en een goed energiesysteem maken we met elkaar. Dat betekent dat we over gemeentegrenzen moeten kijken. In onze regio werken we als RES samen met verschillende maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie om dit voor elkaar te krijgen zodat ook de generaties na ons hier nog lang en prettig kunnen leven. Ook de waterschappen en Liander zijn aangesloten. In onze communicatie sluiten we aan bij de communicatie van onze RES-partners en omgekeerd. Zo ondersteunt de regio de lokale communicatie en vice versa. Om het communicatieproces te stroomlijnen hebben we in onze regio elke drie weken overleg met de communicatieadviseurs van de betrokken gemeenten, waterschappen en provincie.

Mee praten, denken en doen – als inwoner

De keuzes die we binnen onze regio maken op gebied van duurzame energie, hebben invloed op ons allemaal. Daarom betrekken we jou als inwoner graag bij deze keuzes. Alle kennis, ideeën, wensen en inzichten nemen we mee in onze aanpak. Zo werken we samen aan de energietransitie en ons energiesysteem.

Participatie vindt voornamelijk plaats op lokaal niveau, bij je eigen gemeente dus. Als inwoner kun je op verschillende manieren meepraten en meedoen. Het laatste nieuws over ontwikkelingen, bijeenkomsten en participatiemomenten in de energietransitie binnen onze RES regio en in jouw woonomgeving, lees je in de nieuwsberichten op deze website. Maar ook op de gemeentepagina’s, in nieuwsbrieven van de gemeente waar je woont én via onze social media kanalen. Zo kun je via meerdere wegen terugvinden wanneer je kunt mee praten, denken en doen.