Volksvertegenwoordiger en de RES 

Als volksvertegenwoordiger speel je binnen de RES, en het halen van de RES-doelstellingen, een belangrijke rol. De RES Stedendriehoek helpt je graag bij het zo goed mogelijk vervullen van deze rol. Dit doen we met kennisdeling, informatieverstrekking en samenwerking.  

Je krijgt als volksvertegenwoordiger in een gemeente of waterschap veel informatie, ook over de energietransitie. We helpen je hierbij graag op weg. Op deze pagina vind je een introductie van de RES, onze gezamenlijke ambitie én participatie. We updaten de pagina regelmatig.  

Standaard op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. 

De rol als volksvertegenwoordiger en de RES  

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Regionale Energiestrategie (RES) wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen van de provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is ook gebeurd met de RES 1.0. Dit is belangrijk voor de ‘democratische legitimiteit’. 

Aankomende fase van de RES

Als volksvertegenwoordiger heb je ook bij de komende fase verschillende belangrijke rollen bij de RES:  

  • Als kadersteller RES geef je sturing aan de keuzes die gemaakt worden in de duurzame opwek van energie en het gebruik van bovengemeentelijke bronnen in de warmtetransitie.  
  • Als controleur hou je in de gaten of de gestelde doelen daadwerkelijk voor de benodigde effecten zorgen. Zijn of worden de strategische keuzes uit de RES 1.0 goed en tijdig verankerd in het omgevingsbeleid van de provincies, gemeenten en waterschappen? Dragen de doelen concreet bij aan de CO2-reductie? 
  • Als volksvertegenwoordiger vertaal je signalen van inwoners naar de politieke en maatschappelijke arena. Je stelt kaders vast voor participatietrajecten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan mee kunnen doen. In besluitvorming weeg je verschillende belangen af. 

Contact

Heb je behoefte aan meer informatie, een vraag of een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl. 

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om direct een vraag te stellen aan de Procesregisseur RES. Matthijs van der Jagt is te bereiken via m.vanderjagt@regiostedendriehoek.nl of 06 – 825 30 234. 

Downloads

Poster Planning

Raadsbijeenkomst Cleantech  

Handreiking RES Positionering volksvertegenwoordigers

Beantwoordingsbrief dorpsraden RES 

Bundeling reacties raden RES

Bundeling reacties inwoners Concept RES