Samen naar een duurzame toekomst

De keuzes die we binnen onze RES maken, hebben invloed op ons allemaal. Daarom betrekken we graag maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en natuurlijk de inwoners bij deze keuzes. We nemen hun kennis, ideeën, wensen en inzichten mee in onze aanpak. Zo werken we samen aan de energietransitie.  

De energietransitie doen we samen. Dat betekent dat we over gemeentegrenzen moeten kijken. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar hiervoor nodig.  

Hoe werkt participatie rondom de RES?

Het betrekken van inwoners is belangrijk bij de uitvoering van de RES. Daarom gaat het lokale bestuur, de gemeenten, over inwonersparticipatie. De RES biedt ondersteuning, bijvoorbeeld door regionale raadscommissies en adviestafels op te zetten. 

De inzichten die worden opgehaald tijdens lokale gebiedsprocessen worden ingebracht in het regionale proces. Vervolgens hebben inwoners de mogelijkheid hun mening te laten horen in het lokale proces rondom besluitvorming. Dat regelt de lokale raad. 

Echt meedenken, -praten en –doen

Gemeenten zijn lokaal al hard aan de slag om te verduurzamen en betrekken hun inwoners hierbij. De inbreng die gemeenten van inwoners ontvangen, nemen wij mee in de RES.  Lees hier alvast de meningen van stakeholders.

Wil je meepraten over de duurzaamheidsplannen in jouw gemeente? Neem dan contact op met jouw gemeente. Op regionaal niveau spreken we met raadsleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals natuurorganisaties en ondernemersverenigingen.  

Inwoners

Kijk hier voor meer informatie over inspraakmogelijkheden bij gemeenten.

Jongeren

We betrekken jongeren graag bij de energietransitie. We geven je hiervoor een podium. Hier lees je meer over hoe jij als jongere actief kan meedenken en -doen.  

Volksvertegenwoordigers

Jij krijgt als volksvertegenwoordiger veel informatie, ook over de Regionale Energie Strategie. Op deze pagina vind je meer informatie over de RES, onze energieregio en de gezamenlijke ambitie en participatie. Alle informatie is toegespitst op volksvertegenwoordigers.  

Contact

Ontvang je graag meer informatie? Of heb je een vraag of wil je een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl.