Advies over RES-proces

De Adviesgroep RES bestaat uit vertegenwoordigers van de natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties, lokale energiecorporaties, bedrijvenverenigingen, JongRES, de energieproductiesector en kennisinstellingen. 

De tafel geeft gevraagd en ongevraagd advies op het RES-proces. Het is een soort denktank, die over de inhoud maar ook de uitvoering nadenkt. 

Stimuleren energietransitie

Bij de adviestafel haalt de RES-werkorganisatie kennis op voor het stimuleren van de energietransitie. Ook reflecteert de adviestafel op de interbestuurlijke plannen en denken zij op dit punt mee op basis van hun deskundigheid en kennis.  

De Regionale Adviestafel heeft een formele adviespositie in de samenwerkingsstructuur waarmee de input en advies vanuit het maatschappelijk middenveld nadrukkelijk wordt meegewogen in de besluitvorming. 

Adviestafel en participatie

De adviestafel is verantwoordelijk voor participatie van het Maatschappelijk Middenveld zoals belangenverenigingen, bedrijfsleven en energie coöperaties. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor inwonersparticipatie, bijvoorbeeld via de lokale gebiedsprocessen (omgevingsplan en omgevingsvisie). Waar nodig kan de adviestafel daarin ondersteunen. 

Contact

Ontvang je graag meer informatie? Of heb je een vraag of wil je een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl.