Regio Deal

Regio Stedendriehoek ontvangt 20 miljoen van het Rijk!

9 februari 2024

Yes! Regio Stedendriehoek ontvangt 20 miljoen van het Rijk voor het versterken van onze regio. Daar zijn we als regio superblij mee. Het betekent dat het Rijk actief wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze regio en erkent dat de innovatieve projecten die in onze regio worden opgezet door bedrijfsleven, onderwijs en overheden van groot belang zijn. `Partners bedankt! Juist de samenwerking van al deze partijen is de kracht om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen voor de ontwikkeling van onze regio, maar ook omdat we hiermee bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen 

ambassadeurs zijn blij

Burgemeester Ron König van Deventer is voorzitter van de Regio Stedendriehoek: ‘ Wij zijn verheugd met dit goede nieuws. Met deze toekenning onderkent het kabinet het belang van de rol die de regio Stedendriehoek vervult in grote, landelijke vraagstukken. Het is ook een steun en waardering in de rug voor de gezamenlijke aanpak en samenwerking in onze regio door onderwijs, bedrijfsleven, provincies en gemeenten.’

Ook burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn en voorzitter van de Strategische Board is blij met deze toekenning. ‘Samen gaan we ervoor zorgen dat we doen wat nodig is om de verbindingen onderling nog meer te versterken. Van overheid tot agrariërs, toeleveranciers en eindgebruikers. We moeten echt het verschil gaan maken en op grote schaal impact creëren. De Regio Stedendriehoek maakt het waar’

‘De ondernemers in de regio Stedendriehoek zijn vastbesloten om met volle energie aan de slag te gaan om tot een succesvolle realisatie te komen’, aldus Rijn Platteel, voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek

De toekenning van de Regio Deal versterkt onze inzet om bruggen te slaan tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk te investeren in innovatie projecten rond bijvoorbeeld veiligheid en digitalisering of verduurzaming en energietransitie. Samen met regionale partners realiseren we zo concrete oplossingen voor inwoners, bedrijven en instellingen die regionale economie stimuleren. Timo Kos, bestuurder Hogeschool Saxion

Het vervolg

We gaan op korte termijn om tafel met het Rijk om te bepalen waarin regio stedendriehoek gaat investeren en op welke manier. De ambities en wensen zijn groter dan de middelen die we met elkaar beschikbaar hebben. De energie en ambitie zijn er!