Regionale Economie van de ToekomstVacature

Netwerkregisseur Logistiek Netwerk Stedendriehoek

7 november 2023

Wij zoeken

Een opdrachtnemer die in 2024 voor 12 uur in de week die in opdracht van de Regio Stedendriehoek werkt als Netwerkregisseur Logistiek Netwerk.

Wil je meer weten? Lees dan verder!

Dit zijn wij

De Regio Stedendriehoek is in touw voor bijna een half miljoen Nederlanders: de inwoners van acht gemeenten in mooie streken van de Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek. Zij willen met ondernemers en kennisinstellingen zorgen dat de regio goed blijft draaien: steden en dorpen, het landelijk gebied, werk en opleiding, verkeer en transport, ons energiesysteem en onze leefomgeving. Dat gaat niet vanzelf! Daarom gaan we het gesprek aan, als het onmogelijk lijkt om alles goed te doen, hoe kan het dan tóch? De regio staat bol van projecten en samenwerkingsverbanden met allerlei partners. Onze organisatie is ingericht in zes programma’s, waaronder het programma Regionale Economie. Voor dit programma zoeken wij een Netwerkregisseur Logistiek Netwerk Stedendriehoek.

Dit doe jij in ons team

Als Netwerkregisseur Logistiek Netwerk Stedendriehoek heb je de volgende aandachtsgebieden:

 • Eerste aanspreekpunt voor deelnemers van het logistieke netwerk stedendriehoek
 • Organiseren van netwerkbijeenkomsten
 • Stimuleren van kennisdeling en informatie-uitwisseling over samenwerkingsprojecten in en buiten de Regio Stedendriehoek
 • Het voorbereiden en opstellen van een jaarplanning voor de themabijeenkomsten en netwerkactiviteiten in samenwerking met de aangesloten bedrijven
 • Uitbouwen, professionaliseren en verzelfstandigen van het logistiek netwerk stedendriehoek
 • Opvolging geven aan event “logistiek live” in samenspraak met coördinator human capital logistiek
 • Opvolging geven aan lobbystrategie voor actieplan binnenvaart en fondsenwerving voor investeringen in logistieke infrastructuur
 • Afstemming handelsmissies en handelsbevordering met MKB Trade Office Stedendriehoek en Oost NL
 • Organiseren en (laten) uitvoeren communicatie-aanpak
 • Coördinatie administratie en financieel beheer van het logistieke netwerk
 • Contactpersoon/strategisch gesprekspartner voor provinciale contacten binnen de logistiek en transport
 • Bestuurlijke advisering van betrokken wethouders Rick en Marcel, als trekkers binnen de samenwerkende gemeenten in de Regio Stedendriehoek
 • Voorbereiding en strategische advisering Programmaberaad Economie en Mobiliteit ism gemeentelijke adviseurs

Dit ben jij in je werk

Als Netwerkregisseur Logistiek Netwerk Stedendriehoek:

 • Spreek je de taal van de ondernemers en heb je affiniteit met het logistieke werkveld
 • Weet je ondernemers te enthousiasmeren tot samenwerking en krachtenbundeling
 • Weet je maatschappelijke uitdagingen te koppelen aan economische belangen
 • Ben je bestuurlijk sensitief
 • Ben je een strategisch gesprekspartner en moet je hierin kunnen adviseren
 • Heb je ervaring/affiniteit met het werken met/binnen een overheid
 • Heb je ervaring met aansturing en werken in een regionaal triple-helix samenwerkingsverband
 • Kun je een helicopterview houden
 • Ben je een onderdeel van het team binnen het programma Regionale Economie van de Toekomst en zoek je actief de cross-over kansen binnen de andere programma’s

Zo kom je aan tafel

Het betreft een inhuuropdracht voor de duur van 12 maanden (jan t/m dec. 2024) met de mogelijkheid te starten op 11 dec voor een effectieve overdracht. Wij zoeken een professional voor 12 uur per week. Wij werken met de inhuur op basis van 44 weken per jaar. Wil je met ons verkennen of jij matcht met deze opdracht en met ons? Welkom! Je reageert en stuurt een offerte via e-mail naar vacature@regiostedendriehoek.nl. Dat kan tot 30 november. Vertel erbij wat je aanspreekt in deze opdracht en we zijn benieuwd naar je professionele en vakmatige achtergrond. De gesprekken vinden plaats in de eerste week van december. Wil je in de tussentijd contact? Bel dan Menno van Luijn, telefoonnummer 06-13 55 69 26 .